BLOG
WATCH
READ
MEET
PROFILES
Ufuktaki 4 Büyük İnovasyon

Ufuktaki 4 Büyük İnovasyon

Dijitalleşmeye Hazır Mısınız?

Dijitalleşmeye Hazır Mısınız?

Harari; Büyük Veri, Google ve Özgür İrade Üzerine

Harari; Büyük Veri, Google ve Özgür İrade Üzerine

Yapay Zekâ şirketiniz için neler yapabilir neler yapamaz?

Yapay Zekâ şirketiniz için neler yapabilir neler yapamaz?

Akıllı Üretimde Robotlar ve İnsanlar

Akıllı Üretimde Robotlar ve İnsanlar

İnovasyonda Bağlam Fark Eder!

İnovasyonda Bağlam Fark Eder!

Yaşamaktan Yorulmak

Yaşamaktan Yorulmak

Teknolojik Eğitimde Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Teknolojik Eğitimde Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Üniversite-Sanayi İşbirliği

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Üniversite-Sanayi İşbirliği

Social Value Matters 2017 ve “Sosyal Değer” Üzerine Düşündürdükleri

Social Value Matters 2017 ve “Sosyal Değer” Üzerine Düşündürdükleri

Yapay Zekanın En Çok Etkilediği 5 Endüstri

Yapay Zekanın En Çok Etkilediği 5 Endüstri

Yapay Zeka Ekonomiye Zarar Veriyor Mu?

Yapay Zeka Ekonomiye Zarar Veriyor Mu?

Girişimciliğin İstanbul'dan Mekke'ye Uzanan Tarihi Dayanağı: Cesaret!

Girişimciliğin İstanbul'dan Mekke'ye Uzanan Tarihi Dayanağı: Cesaret!

İnovasyonda Zanaat

İnovasyonda Zanaat

Bilişim Suçlarına Karşı

Bilişim Suçlarına Karşı

Sanal Alemi Ele Geçiren Chatbot’lar

Sanal Alemi Ele Geçiren Chatbot’lar

Yıkıcı İnovasyonların Karşılaştığı Zorluklar

Yıkıcı İnovasyonların Karşılaştığı Zorluklar

Mülteciler İçin Tasarım

Mülteciler İçin Tasarım

Geleceğin Yolları: Akıllı Sokaklar

Geleceğin Yolları: Akıllı Sokaklar

Hayatta Kalmak İçin Akıllı Şehirler

Hayatta Kalmak İçin Akıllı Şehirler

Eğitimde Oyunlaştırma: En İyi 5 Oyunlaştırma Vaka Çalışması

Eğitimde Oyunlaştırma: En İyi 5 Oyunlaştırma Vaka Çalışması

Fikri Mülkiyet Haklarının Ekonomik Politikalara Yansımaları

Fikri Mülkiyet Haklarının Ekonomik Politikalara Yansımaları

Co-Design Yaklaşımı

Co-Design Yaklaşımı

Endüstriyel Tasarımlar Nasıl Korunur?

Endüstriyel Tasarımlar Nasıl Korunur?

Özel Sektör ve Eğitimde Kalitenin Artırılması

Özel Sektör ve Eğitimde Kalitenin Artırılması

Tasarım Odaklı Düşünme'de Kullanıcı Araştırmaları

Tasarım Odaklı Düşünme'de Kullanıcı Araştırmaları

3D Yazıcılar ve Fikri Mülkiyet

3D Yazıcılar ve Fikri Mülkiyet

Vakıflarda Finansal Sürdürülebilirlik ve Kaynak Yönetimi

Vakıflarda Finansal Sürdürülebilirlik ve Kaynak Yönetimi

Yakın Gelecekte Bilişim Teknolojileri

Yakın Gelecekte Bilişim Teknolojileri

Dijital Sağlık-GE Sağlık İnovasyon Köyü

Dijital Sağlık-GE Sağlık İnovasyon Köyü

Döngüsel Ekonomiye Geçiş: Endüstri 4.0

Döngüsel Ekonomiye Geçiş: Endüstri 4.0

Geleceğe Yön Veren 10 Temiz Teknoloji

Geleceğe Yön Veren 10 Temiz Teknoloji

Tutumlu İnovasyon: "Nasıl daha az tüketerek daha çok değer üretiriz?"

Tutumlu İnovasyon: "Nasıl daha az tüketerek daha çok değer üretiriz?"

İnovasyonu Kazanca Dönüştürmek

İnovasyonu Kazanca Dönüştürmek

Teknoloji için filantropi – mümkün mü? –

Teknoloji için filantropi – mümkün mü? –

Futbol Veri Analizinde 'Yerli' Bir Başarı Hikayesi - Sentio Sports Analytics

Futbol Veri Analizinde 'Yerli' Bir Başarı Hikayesi - Sentio Sports Analytics

Veri merkezleri: Sorunlar ve Yaklaşımlar

Veri merkezleri: Sorunlar ve Yaklaşımlar

Yaratıcı Endüstriler...

Yaratıcı Endüstriler...

3D Yazıcı ile Her Şey Mümkün Mü?

3D Yazıcı ile Her Şey Mümkün Mü?

Dijital Deneyim: Virtual Reality

Dijital Deneyim: Virtual Reality

Bilinçaltında Satış: Nöro-Pazarlama

Bilinçaltında Satış: Nöro-Pazarlama

Başka Bir Tarım: Kuzey Agripark

Başka Bir Tarım: Kuzey Agripark

Dijital İkiz - Nesnelerin İnterneti

Dijital İkiz - Nesnelerin İnterneti

B-IoT'nin Kaçınılmaz Yükselişi

B-IoT'nin Kaçınılmaz Yükselişi

Yenilikçilik ve Yaratıcı Yetenekler

Yenilikçilik ve Yaratıcı Yetenekler

IoT Sohbetleri - 1 "GE Bölge CIO'su İbrahim Gökçen"

IoT Sohbetleri - 1 "GE Bölge CIO'su İbrahim Gökçen"

Dünya Sanayi 4.0'a koşuyor

Dünya Sanayi 4.0'a koşuyor