BLOG
WATCH
READ
MEET
PROFILES

Dijitalleşmeye Hazır Mısınız?

Son zamanlarda dijital olan her şeydeki ilerleme kısıtlamaları ortadan kaldırıyor ve herkesin yaşamını ve işini etkileyen heyecan verici yeni olanakların kapısını açıyor. Son müşterinin sesini duymak, araştırma ve odak gruplarının dar merceklerinden kurtulmak için sosyal medyayı kullanabiliyoruz. Bütün çalışanlarınızın, nerede olurlarsa olsunlar, erişilebilir ve verimli olmasını mobil bilişime borçluyuz. Büyük veri, daha etkili öngörüler, mantık yürütmeler ve kararlar almada en büyük yardımcımız.

Sanayi Devriminin ardından, böylesine kapsamlı teknolojik inovasyonun iş dünyasını altüst edişiyle ilk kez karşılaşıyoruz. Dijital teknolojileri kazanç, verimlilik ve performanslarını kayda değer ölçüde yükseltmenin motoru olarak kullanan şirketler var ama sayıları az. Dijitalleşebilen şirketler diğerlerini geride bırakıyor. Yapılan araştırmalar dijital şirketlerin diğerlerine oranla yüzde 26 daha kârlı olduğunu gösteriyor. Mevcut fiziksel kapasiteleriyle yüzde 9 daha fazla gelir elde ediyorlar. (georgewesterman.org)

Dijitalleşmeye başlayan şirketler, öncelikle iki temel yeterlilik üzerinde yetkinleşiyorlar. İş süreçlerini, müşteri ilişkilerini ve iş modellerini gözden geçirip iyileştirerek dijital yeterliliklerini güçlendiriyorlar. Aynı zamanda dönüşümü hayal etmek ve başlatmak için güçlü liderlik yeterlilikleri inşa ediyorlar.

Veri ve Dijital Çağ

Yeni veri kaynakları, analitik yöntemler, kilit performans göstergeleri ve kullanıcılar gibi dört büyük kategoriye yatırım yapan şirketler, yüksek geri dönüşler alıyorlar. Tüm çabalara rağmen, şirketlerin çoğu, dijital platformlardan toplanan muazzam miktardaki verinin işlenmesi konusunda sıkıntı yaşıyor. Hem çalışanlar hem de müşteriler, ihtiyaçları olan enformasyona ulaşamadıklarından şikâyetçi. Bu sorunun bir kısmı veri erişiminden geçiyor. Veriler, şirketin tüm bölümlerinin erişimine hazır olmalı, tüm veri birkaç kişinin elinde toplanmamalı. Doğru veriye doğru zamanda ulaşabilmek, şirketin geleceği açısından hayati önem taşıyor.

Günümüzün dijital liderleri, hipotezlere dayanan, devamlılık arz eden gelişmeye odaklı ve risk almaya hevesli insanlar. Süreci hızlandırmak için girişimleri küçük parçalara ayırıyorlar, piyasadan hızla geribildirim alıyorlar ve mecbur kalınca, hızla başarısız olmayı seçiyorlar.

Şirketler hızla adapte olabilmek, inovasyon yapabilmek ve piyasaya uyum sağlayabilmek için, esas olarak veriye dayanan ölçümlenmiş riskler almalılar.

Dijital Müşteriler, Dijital Çalışanlar

Çalışanlar veri ve dijital platformlar konusunda iyi eğitilmeli. Önlerine çıkan fırsatları ve ne kadar örgütsel değişim gerektiğini anlamalılar. Meselenin köküne inmeli, “Bu bizim için nasıl bir fark yaratacak” sorusunu akıllarından çıkarmamalılar.

Sosyal medya tüketicilerin satın alma kalıplarını ve algılarını değiştirdi. Eskisi gibi sadık değiller. Şirketler, müşterilerin ne zaman satın almaya karar verdiğini bilmeli ve gerçek zamanlı olarak harekete geçmeli. Sosyal medya geribildirimlerine bağlı olarak pozisyon değişikliği yapabilmeli. Müşterilerin gözündeki algınızı değiştirebileceğiniz en önemli mecra burası. Geleneksel yöntemler yerine müşteri merkezli, hızlı piyasaya çıkma stratejileri geliştirmek artık bir zorunluluk. Ürün stratejileri de değişmeli. Yöneticiler, piyasaya sürdükleri ürünün dijital platformlarda yarattığı etkiyi ölçümleyip hızla yeni tedbirler alabilecek kapasitede olmalı.

Çalışanlar, veri ve teknolojinin birleşimiyle, şirketler iş modellerini modernize edebilir, yeni gelir kaynakları yaratabilir ve müşterilerini memnun edebilirler.

Çözüm

Şirketiniz veriye erişmekte sıkıntı yaşıyor olabilir veya şirketin liderleri dijital dönüşümü benimsemeyebilirler. Tüm dijital dönüşüm stratejilerinin temelinde aynı şey vardır: Dijital bir kültür yaratmak. Rekabetin sürekli arttığı bir ortamda, şirketin hızla yol almasını sağlayacak yegâne şey budur. Çağımızda iş dünyası artık sürekli inovasyon, hızlı büyüme ve müşteri beklentilerindeki değişimi gerçek zamanlı takip edebilmek anlamına geliyor.

Dönüşüm çabaları şirketten şirkete farklılık gösterebilir ve sizin dijital stratejiniz, yeni dijital çağda nerede duracağınızı belirleyecek.

Önümüzdeki on yıl içinde sanayiler, ekonomiler ve muhtemelen tüm toplumlar bugüne kadar sadece bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz ama şimdi iş dünyasına girerek onu yeni baştan şekillendiren bir teknolojiler sağanağı tarafından dönüşüme uğratılacak. Ne kadar çok beklersek, işimiz o kadar zorlaşacak.Diğer Yazılar