BLOG
WATCH
READ
MEET
PROFILES

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, TTGV, kurulduğu günden bugüne özel sektörün küresel rekabetçiliğini, Ar-Ge ve teknolojik yenilik yolu ile geliştirmesini destekleyen faaliyetler yürütüyor. Bunu yaparken paydaşlarının beklenti, ihtiyaç ve önceliklerini değerlendiriyor, kendini sürekli yeniliyor, entelektüel sermayesini arttırıyor.

TTGV bugün özellikle üç şeyin altını önemle çiziyor:

Bir; bugün artık küresel rekabetçilik için yeni değer yaratan yeni fikirler geliştirmemiz ve bu fikirleri ekosistem içerisinde yayabilmemiz zorunlu hale geldi, iki; mevcut kaynaklarımızı daha etkin ve verimli kullanmamız gerekiyor, bunu da bilgimizi daha çok paylaşarak ve iletişimde bulunarak yapabiliriz, üç; TTGV’nin entelektüel sermayesi ve paydaşlar arasındaki köprü görevi her zamankinden çok daha fazla kıymetli.

İdeaport, işte bu düşünce ile, TTGV'nin yürütmekte olduğu tüm faaliyetlerine tamamlayıcı nitelikte, tüm paydaşlar arasında köprü görevi görecek bir fikir geliştirme platformu olarak kurgulandı. ideaport markası altında biraraya gelen farklı araçlar (ortak akıl toplantıları, raporlar, yayınlar, seminerler, atölye çalışmaları, videolar vb.)  Ar-Ge ve teknolojik yenilik gündemimizi zenginleştiriyor, paydaşlarımız yenilikçi-kıymetli fikirlere ve bu fikirlerin sahiplerine doğrudan ulaşıyor.

ideaport markası altındaki meet@ideaport, watch@ideaport ve read@ideaport gibi kanallar etkinliğin ve paylaşımın türüne göre oluşturuldu. meet@ideaport kanalında seminer, panel, konferans gibi yüzyüze yenilikçi fikir buluşmaları hedeflenirken, watch@ideaport kanalında fikirleri paydaşlara ulaştıracak kısa videolar yer alıyor. Zamanla ihtiyaçlarımıza göre yenileri eklenecek olan kanallar ideaport’un takibini kolaylaştırıyor. Sizlere de sadece yenilikçi fikirleri paylaşmak kalıyor.