BLOG
WATCH
READ
MEET
PROFILES

23 Mayıs 2017 - 14:30

Kıvılcım K2M Endüstriyel Yaratıcılık Merkezi | Cyberpark Cyberplaza B Blok Kat:5 Bilkent Ankara

Kentin Hikayeleri; Ankara'nın Belleği Atölyesi

Konuşmacı: ideaport *
Organize Eden: ideaport

Kentin Hikayeleri; Ankara'nın Belleği Atölyesi

Kentler, deneyim sunarlar. Deneyimlerimizin birikimi, kentin kimliğini oluşturur. Kent araştırmaları açısından kentin kültürel mirası, kentin kimliği merkezi bir yere sahiptir.

Kentin sembolik okunurluğunu arttırmayı hedefleyen Kentin Hikâyeleri Uygulaması, bir Akademi ve KOBI ortak çalışması sonucu, Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bilkent CyberPark’ta bulunan JeoIT şirketi tarafından, geliştirilmiş bir kent bilgi sistemidir. Kentin Hikâyeleri teknolojisi ile belediyeler ve vakıflar için kurumsal uygulamalar geliştirilmektedir.

İdeaport çatısı altında düzenleyeceğimiz, Ankara’nın Belleği Atölyesi, Ankara’nın kurum ve kuruluşlarına söz konusu sistemin olanaklarını sunmak ve birlikte Ankara için teknoloji ve kültürün işbirliğini güçlendirmeyi amaçlar.

 Diğer Etkinlikler