Data Science in Turkey (Türkiye'de Veri Bilimi) | Assoc. Prof. Özgür Özlük