BLOG
WATCH
READ
MEET
PROFILES
Teknoloji Dosyası  2.  'Sağlık Teknolojileri Patent Verileri Analizi'  Ocak 2018

Teknoloji Dosyası 2. 'Sağlık Teknolojileri Patent Verileri Analizi' Ocak 2018

Teknoloji Dosyası 1. "Sağlık ve Dijitalleşme"

Teknoloji Dosyası 1. "Sağlık ve Dijitalleşme"

Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri ile Türkçe Eğitimi

Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri ile Türkçe Eğitimi

Telekomünikasyonun Öyküsü

Telekomünikasyonun Öyküsü

Dr. Akın Çakmakcı V. Tez Ödülleri 2016; Sanayide Uygulanmış Akademik Tez Çalışmaları

Dr. Akın Çakmakcı V. Tez Ödülleri 2016; Sanayide Uygulanmış Akademik Tez Çalışmaları

Cumhuriyet Türkiye'sinin Sanayileşme Öyküsü

Cumhuriyet Türkiye'sinin Sanayileşme Öyküsü

EKOSKOP: Sürdürülebilir Rekabetçilik için Temiz Üretim

EKOSKOP: Sürdürülebilir Rekabetçilik için Temiz Üretim

TTGV ile 21 Yıl (1991 - 2012)

TTGV ile 21 Yıl (1991 - 2012)

Refik Üreyen ile Ar-Ge'nin Öyküsü

Refik Üreyen ile Ar-Ge'nin Öyküsü

Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje Pazarı Proje Özetleri

Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje Pazarı Proje Özetleri

Green Entrepreneurship in Turkey

Green Entrepreneurship in Turkey

Sanayide Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Kılavuzu: Yöntemler ve Uygulamalar

Sanayide Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Kılavuzu: Yöntemler ve Uygulamalar

Teknoloji, Ar-Ge, Ar-Ge Destekleri, Patent, Tasarım ve Markanın Firmaların Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi

Teknoloji, Ar-Ge, Ar-Ge Destekleri, Patent, Tasarım ve Markanın Firmaların Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi

Temiz Üretim

Temiz Üretim

Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Önemli bir Araç; Teknoloji Transferi Arayüzleri

Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Önemli bir Araç; Teknoloji Transferi Arayüzleri

Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi

Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi

Dünya'da ve Türkiye'de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi

Dünya'da ve Türkiye'de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi

Girişim Sermayesi: Türkiye için Çıkarımlar ve Öneriler

Girişim Sermayesi: Türkiye için Çıkarımlar ve Öneriler

ABD Üniversite Teknoparkları İnceleme Çalışması Türkiye İçin Gözlem ve Öneriler (2012 Raporu)

ABD Üniversite Teknoparkları İnceleme Çalışması Türkiye İçin Gözlem ve Öneriler (2012 Raporu)

Üniversitesi Sanayi İşbirliği'nde Önemli Bir Araç: Teknoloji Trasfer Arayüzleri

Üniversitesi Sanayi İşbirliği'nde Önemli Bir Araç: Teknoloji Trasfer Arayüzleri

Dünya'da ve Türkiye'de Üniversite Sanayi İşbirliği

Dünya'da ve Türkiye'de Üniversite Sanayi İşbirliği

Ulusal Teknoloji ve Yenileşim Kapasitesinin Geliştirilmesi için Modeller

Ulusal Teknoloji ve Yenileşim Kapasitesinin Geliştirilmesi için Modeller