BLOG
WATCH
READ
MEET
PROFILES

Dünya'da ve Türkiye'de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi

Yayın Tarihi: Ağustos 2013 Yazarlar: Deniz Bayhan, İlke Eren Karaca, Tülay Akarsoy Altay, Prof. Dr. Sinan Kayalıgil Yayıncı: ideaport Editör: Mahmut Kiper Yayın Yeri: Ankara

Tıbbi cihazlar, her ülke için en öncelikli ve kritik sistemlerden biri olma özelliğini hep koruyan sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Doğal ve ucuz uygulamalar ile başlayan tıbbi cihazların gelişim eğrisi bilim ve teknolojideki ilerlemelere paralel olarak, hem kullanılan teknikler hem de yararlanılan teknolojiler bakımından çok hızlı ve sürekli bir değişim içine girerek büyümüş, çeşitlenmiş ve karmaşıklaşmıştır. 

 Diğer Kitaplar