BLOG
WATCH
READ
MEET
PROFILES

Girişim Sermayesi: Türkiye için Çıkarımlar ve Öneriler

Yayın Tarihi: Ocak 2012 Yazar: TTGV Yayıncı: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Editör: Ümit Özlale Yayın Yeri: Ankara

Türkiye’deki girişim sermayesinin, farklı girişimlerin ihtiyacı olacak tüm yatırım aşamaları için doğru bir model çerçevesinde yaygınlaşmasının kamu müdahalesi ile teşvik edilmesinin yaratabileceği ekonomik kazanımlar tartışılmaktadır. Bu açıdan, küresel arenada rekabet edebilecek, hızlı büyüme, katma değer artışı ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli olan girişimlerin finansman ihtiyacına katkıda bulunacak, özel sektör ve kamu ortaklığına dayalı kurumsal bir yapının getireceği faydalar, başarılı model ve ülke örneklerine referans verilerek ve Türkiye ekonomisi baz alınarak ortaya konmaktadır.

 

 Diğer Kitaplar