BLOG
WATCH
READ
MEET
PROFILES

Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Önemli bir Araç; Teknoloji Transferi Arayüzleri

Yayın Tarihi: Mayıs 2010 Yazarlar: Deniz Bayhan, Tülay Akarsoy Altay, Altan Küçükçınar, A.Hakan Özdemir Yayıncı: ideaport Editör: Mahmut Kiper Yayın Yeri: Ankara

"Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Önemli Bir Araç: Teknoloji Transfer Arayüzleri Kavramsal Altyapı Dünyada Durum ve Örnekler Türkiye'de Durum ve Öneriler" başlıklı bu kitap, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından yürütülen “Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Önemli Bir Araç:Teknoloji Transfer Arayüzleri” isimli projenin çıktısıdır. Yapılan çalışmada üniversite araştırma sonuçlarının ticarileşmesini amaç edinen Teknoloji Transfer Arayüzleri’nin kavramsal altyapısı irdelenmiş, dünyada öne çıkan örnekler değerlendirilmiş, Türkiyedeki başlıca uygulamalar hakkında bilgiler sunulmuş ve bu konuda ülkemiz için yararlı olacağı düşünülen bazı tesbit ve öneriler geliştirilmiştir.     

 

 Diğer Kitaplar