BLOG
WATCH
READ
MEET
PROFILES

Üniversitesi Sanayi İşbirliği'nde Önemli Bir Araç: Teknoloji Trasfer Arayüzleri

Yayın Tarihi: Mayıs 2010 Yazarlar: Mahmut Kiper, Deniz Bayhan, Tülay Akarsoy Altay, Altan Küçükçınar, A.Hakan Özdemir Yayıncı: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yayın Yeri: Ankara

Bu yayın, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından, 2010 yılında üniversite sanayi işbirliği ve teknoloji transferi konularında yapılan çalışmaların çıktılarının biraraya getirilmesi sonucunda ortaya çıktı. 

Akademik araştırmaların ticarileştirilmesine öncülük eden Teknoloji Transfer Arayüzleri’nin kavramsal altyapısının irdelendiği bu çalışmada, Dünyada öne çıkan başarılı örnekler değerlendirildi. Türkiye'deki başlıca teknoloji transferi arayüzleri incelenerek, bu konuda ülkemiz için yararlı olacağı düşünülen bazı tesbit ve önerilere yer verilmiştir. Teknoloji Transferi konusunda bir arşiv niteliğinde olan bu yayını indirmek için tıklayınız.

http://http://www.ideaport.org.tr/uploads/read/yaynlar_pdf/Universite_-_Sanayi_IsbirliAi_Teknoloji_Transfer_Arayuzleri.pdfDiğer Kitaplar